Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. januára 2020 - Štvrtok, 23. januára 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

ZÁPISNICA - Streda, 4. decembra 2019 - Štvrtok, 5. decembra 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

ZÁPISNICA - Utorok, 5. novembra 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00
AGRI

 

ZÁPISNICA - Pondelok, 18. novembra 2019

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00
AGRI

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 129 - Návrh stanoviska Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

  AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. decembra 2019

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI

 

NÁVRH STANOVISKA k politike hospodárskej súťaže – výročnej správe za rok 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-12-2019