Úvodné slová

© European Parliament
Vitajte na webovej stránke Výboru Európskeho parlamentu TAX3!

Po tom, ako v priebehu posledných 5 rokov neustále dochádzalo k novým odhaleniam (kauzy Luxleaks, Panama Papers, Football Leaks a Paradise Papers), sa Európsky parlament 1. marca 2018 rozhodol zriadiť Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (TAX3).

Daňová spravodlivosť a spravodlivá daňová súťaž majú zásadný význam nielen pre európsky jednotný trh, ale sú dôležité aj na celosvetovej úrovni. V niekoľkých uplynulých rokoch vystupoval Európsky parlament v tejto oblasti veľmi dôrazne a jednoznačne preukázal svoj vplyv. Želal by som si, aby výbor TAX3 nadviazal na prácu svojich predchodcov (výborov TAXE, TAX2 a PANA) a začal sa zaoberať ďalšími otázkami, ako sú digitálne zdaňovanie, programy štátneho občianstva a podvody v oblasti DPH. Na konci legislatívneho obdobia Parlamentu by mal výbor vyslať našim občanom a podnikom jasné a silné posolstvo, aby ukázal, že Európsky parlament je dôležitý a zohráva zásadnú úlohu v boji proti daňovým trestným činom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Počas svojho dvanásťmesačného mandátu bude mať 45 riadnych a 45 náhradných členov výboru príležitosť preskúmať a posúdiť, či v tejto oblasti došlo k ďalšiemu pokroku.

Usporiadame vypočutia s expertmi a členmi zisťovacích misií, pozveme svedkov, budeme požadovať predloženie dôverných informácií, ktoré preveríme. Na konci tohto dvanásťmesačného obdobia predložíme správu s našimi zisteniami a odporúčaniami.

Preto vás pozývam bližšie sa pozrieť na prácu výboru prostredníctvom našej webovej stránky, kde nájdete dokumenty zo stretnutí, odkazy na vysielanie cez internet a náš pravidelný informačný bulletin.

Prajem vám príjemnú návštevu našej webovej stránky.

Petr JEŽEK