Please fill this field

O nás

Privítanie

Johan Van Overtveldt - BUDG Committee Johan Van Overtveldt - BUDG Committee
BUDG Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vitajte vo Výbore Európskeho parlamentu pre rozpočet! Tento dôležitý výbor, ktorého som predsedom, uskutočňuje pravidelné schôdze, na ktorých diskutujeme o ročných a viacročných rozpočtoch EÚ, predkladáme návrhy na ich zmenu a pripravujeme ich prijatie. Z rozpočtu EÚ sa financujú kľúčové politiky a programy.

Jednou z našich hlavných úloh je rokovanie o ročnom rozpočte EÚ a jeho prijatie. Ako predseda využijem všetku svoju energiu a skúsenosti na zabezpečenie toho, aby bol náš rozpočet orientovaný na budúcnosť a zameriaval sa na spoločné výzvy, ktorým naše spoločnosti čelia.

Vychádzajúc z práce vykonanej počas predchádzajúceho volebného obdobia budeme tiež formulovať pozíciu Európskeho parlamentu k rozpočtovému rámcu EÚ na roky 2021 až 2027. Som odhodlaný prispieť k tomu, aby Parlament zohral v prebiehajúcich rokovaniach vrátane reformy systému vlastných zdrojov kľúčovú úlohu.

Budeme sa zaoberať aj mnohými ďalšími dôležitými otázkami, ako sú napríklad legislatívne návrhy na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie.

Chcete sa dozvedieť viac? Na tomto webovom sídle nájdete veľké množstvo informácií. Neváhajte sa taktiež zúčastniť na niektorej z našich schôdzí alebo nás osloviť!

So srdečným pozdravom

Johan Van Overtveldt
Kontakty