Najnovšie udalosti

Next meeting of the Committee on Budgets

11-12-2019 - 11:29
Committee on Budgets

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  MFF: Commission’s plan “impossible to implement” with Finnish proposal

10-12-2019
BUDG

For Parliament’s negotiating team, the preliminary proposal by Finland's presidency of the Council for the next long-term budget of the EU would “condemn the European Union to failure”.

 

  EU Budget 2020 deal: Investing more in climate action, youth and research

19-11-2019
BUDG

MEPs have fought for and obtained better support for climate action, research, SMEs and the young in next year’s EU budget, after a second round of talks with Council on Monday.

 

  EU Budget 2020 conciliation talks suspended

15-11-2019
BUDG

After making every effort to reach a compromise on an adequate EU budget for 2020 during long hours on Friday, Parliament and Council have suspended the talks without agreement.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

25-11-2019 - 19:11
BUDG Schôdza
06-11-2019 - 10:25
BUDG Schôdza
14-10-2019 - 16:05
BUDG Schôdza

Úvodné slová

Johan Van Overtveldt

Vitajte vo Výbore Európskeho parlamentu pre rozpočet! Tento dôležitý výbor, ktorého som predsedom, uskutočňuje pravidelné schôdze, na ktorých diskutujeme o ročných a viacročných rozpočtoch EÚ, predkladáme návrhy na ich zmenu a pripravujeme ich prijatie. Z rozpočtu EÚ sa financujú kľúčové politiky a programy.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy