Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

20-02-2020 BUDG_PV(2020)01-22-1 PE646.967v01-00
BUDG

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 2. marca 2020

20-02-2020 BUDG_OJ(2020)03-02_1 PE648.353v01-00
BUDG

 

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol on the implementation of the Agreement on a Sustainable Fisheries Partnership between the Republic of Senegal and the European Union

18-02-2020 BUDG_AD(2020)644803 PE644.803v02-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania concerning the extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2019

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644820 PE644.820v02-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

  OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles

12-02-2020 BUDG_PA(2020)646988 PE646.988v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 17. februára 2020 - Utorok, 18. februára 2020

07-02-2020 BUDG_OJ(2020)02-17_1 PE647.053v01-00
BUDG

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 17. februára 2020

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00
ECON BUDG

 

NÁVRH SPRÁVY o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2021, oddiel III – Komisia

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-03-2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 68 - Návrh stanoviska Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646935 PE646.935v01-00
BUDG

Margarida MARQUES