Kalendár schôdzí

Táto stránka zobrazuje kalendár nadchádzajúcich schôdzí súvisiacich s činnosťami výborov. Vyhľadávať môžete aj podľa typu schôdze. Dostupný je tiež dlhodobý kalendár.

Viac informácií nájdete v dokumentoch na schôdzu.

Výbor pre hospodárske a menové veci

27-01-2020

15:00

Brusel : JAN - 4Q2

+ Riadna schôdza

Výbor pre právne veci

27-01-2020

15:00

Brusel : ASP - A1G-3

+ Riadna schôdza

+ Koordinátori

27-01-2020

16:30

Brusel : ASP - A1G-3

+ Riadna schôdza

28-01-2020

09:00

Brusel : ASP - A1G-3

+ Riadna schôdza

28-01-2020

14:30

Brusel : ASP - A1G-3

+ Riadna schôdza

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

27-01-2020

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

+ Riadna schôdza

28-01-2020

09:00

Brusel : JAN - 2Q2

+ Riadna schôdza

28-01-2020

14:30

Brusel : JAN - 2Q2

+ Riadna schôdza

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

27-01-2020

16:00

Brusel : JAN - 6Q2

+ Mimoriadna schôdza

+ S IZUMI NAKAMITSU, ZÁSTUPKYŇOU GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA OSN PRE OTÁZKY ODZBROJENIA

Výbor pre kontrolu rozpočtu

28-01-2020

09:00

Brusel : JAN - 4Q1

+ Riadna schôdza

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

28-01-2020

09:30

Brusel : JAN - 4Q2

+ Riadna schôdza

Výbor pre ústavné veci

28-01-2020

11:00

Brusel : ASP - A3E-2

+ Riadna schôdza

28-01-2020

14:30

Brusel : ASP - A3E-2

+ Riadna schôdza

Výbor pre zahraničné veci

28-01-2020

18:00

Brusel : PHS - P3C050

+ Pracovná skupina

+ PRACOVNÁ SKUPINA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

29-01-2020

19:00

Brusel : PHS - P6B054

+ TRIALÓG

+ SMERNICA O POISTENÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL 2018/0168(COD)

Výbor pre zahraničné veci

03-02-2020

15:00

Brusel : JAN - 2Q2

+ Riadna schôdza