Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

05-12-2019 - 14:09
Colours of the EP 2014 activity calendars

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  Book your interview slot with 2019 LUX Film Prize finalists

12-11-2019
CULT

Parliament will hold an award ceremony on 27 November for the LUX Film Prize laureate. The ceremony will take place in the European Parliament’s hemicycle in Strasbourg.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

04-12-2019 - 15:07
CULT Schôdza
04-12-2019 - 09:08
CULT Schôdza
05-11-2019 - 09:06
CULT Schôdza

Úvodné slová

Sabine Verheyen

Vitajte na webovom sídle Výboru pre kultúru a vzdelávanie! Nájdete tu informácie o jeho činnosti, programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Náš výbor je zodpovedný za všetky aspekty kultúry v Únii, akými sú šírenie kultúry, kultúrne dedičstvo, kultúrna a jazyková rozmanitosť, ďalej vzdelávanie, audiovizuálna politika, informačná a mediálna politika, kultúrne a vzdelávacie aspekty informačnej spoločnosti, mládež a šport.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament