Najnovšie udalosti

The next CULT committee meeting

05-12-2019 - 14:09
Colours of the EP 2014 activity calendars

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

21-01-2020 09:00 / 12:30 CULT
21-01-2020 15:00 / 18:30 CULT

Multimediálna knižnica

04-12-2019 - 15:07
CULT Schôdza
04-12-2019 - 09:08
CULT Schôdza
05-11-2019 - 09:06
CULT Schôdza

Úvodné slová

Sabine Verheyen

Vitajte na webovom sídle Výboru pre kultúru a vzdelávanie! Nájdete tu informácie o jeho činnosti, programy schôdzí, návrhy správ a pozmeňujúce návrhy, ako aj profily členov výboru vrátane ich kontaktných údajov. Schôdze výboru môžete sledovať aj prostredníctvom priamych prenosov cez internet.

Náš výbor je zodpovedný za všetky aspekty kultúry v Únii, akými sú šírenie kultúry, kultúrne dedičstvo, kultúrna a jazyková rozmanitosť, ďalej vzdelávanie, audiovizuálna politika, informačná a mediálna politika, kultúrne a vzdelávacie aspekty informačnej spoločnosti, mládež a šport.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament