Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 18 November 2019

12-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v01-00
AFET

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 12. novembra 2019

12-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-12_1 PE643.079v02-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 12. novembra 2019

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 14. novembra 2019

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. novembra 2019

11-11-2019 ECON_OJ(2019)11-18_2 PE643.139v01-00
ECON

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 12. novembra 2019

11-11-2019 ITRE_OJ(2019)11-11_1 PE643.068v02-00
ITRE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. novembra 2019

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00
AGRI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 11. novembra 2019 - Utorok, 12. novembra 2019

11-11-2019 DROI_OJ(2019)11-11_1 PE643.038v02-00
DROI

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 12. novembra 2019

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG