Návrhy programov schôdzí


Návrhy programov schôdzí sú zverejňované programy schôdzí výborov, ktoré sa konajú najmenej raz za mesiac. Na týchto schôdzach výbory rokujú, prebiehajú výmeny názorov, hlasuje sa o návrhoch legislatívnych dokumentov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a často sa vedú diskusie s odborníkmi. Zmeny programu schôdzí výborov prijaté na poslednú chvíľu nie je vždy možné zaradiť do návrhu programu schôdze.

Všetky dostupné návrhy programov schôdzí nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 28. januára 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v02-00
EMPL

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 23. januára 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. januára 2020 - Štvrtok, 23. januára 2020

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. januára 2020 - Štvrtok, 23. januára 2020

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 27. januára 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_1 PE646.867v01-00
ECON

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 27. januára 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 20. januára 2020 - Utorok, 21. januára 2020

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 20. januára 2020 - Utorok, 21. januára 2020

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 22. januára 2020 - Štvrtok, 23. januára 2020

20-01-2020 ECON_OJ(2020)01-22_1 PE646.844v01-00
ECON

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 28. januára 2020

20-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-28_1 PE646.858v01-00
ITRE