Návrhy stanovísk


Návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravuje poslanec vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Tento dokument je potom predložený výboru požiadanému o stanovisko, ktorý vypracuje prípadné pozmeňujúce návrhy a hlasuje o ňom.
V prípade legislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu Komisie, ku ktorým sú v prípade potreby pripojené krátke odôvodnenia. V prípade nelegislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu návrhov, ktoré sú v prípade prijatia predložené gestorskému výboru zodpovednému za vypracovanie správy, aby ich do tejto správy zahrnul. Na tejto stránke sa nachádzajú návrhy stanovísk predtým, ako o nich hlasuje výbor požiadaný o stanovisko.
Všetky dostupné návrhy stanovísk nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643078 PE643.078v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643080 PE643.080v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643082 PE643.082v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643083 PE643.083v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643084 PE643.084v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643085 PE643.085v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643086 PE643.086v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643087 PE643.087v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643088 PE643.088v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643089 PE643.089v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2019