Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority

16-01-2020 ECON_PR(2020)646834 PE646.834v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-01-2020

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k príprave procesu hodnotenia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, ku kontrole jadrových zbraní a k možnostiam jadrového odzbrojenia

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-01-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

13-01-2020 LIBE_PR(2020)646765 PE646.765v01-00
LIBE

Petar VITANOV

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-02-2020

NÁVRH SPRÁVY o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2018

10-01-2020 CONT_PR(2019)639918 PE639.918v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-01-2020

NÁVRH SPRÁVY o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2018

09-01-2020 CONT_PR(2019)639837 PE639.837v02-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-01-2020

NÁVRH SPRÁVY o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018

09-01-2020 CONT_PR(2019)639839 PE639.839v02-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

09-01-2020 ECON_PR(2020)645031 PE645.031v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

NÁVRH SPRÁVY o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel V – Dvor audítorov

08-01-2020 CONT_PR(2019)639830 PE639.830v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-01-2020