Please fill this field

O nás

Privítanie

Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI) Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI)
DROI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vitajte na webovej stránke Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva.

V dnešnom svete, v ktorom dochádza k neustálemu porušovaniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, je Európska únia naďalej pevne odhodlaná prostredníctvom svojich vnútorných a vonkajších politík chrániť a presadzovať univerzálnosť ľudských práv.

Európsky parlament a jeho Podvýbor pre ľudské práva (DROI) zvyšujú informovanosť o konkrétnych prípadoch týkajúcich sa oblasti ľudských práv, komunikujú so širokým okruhom partnerov a dohliadajú na dodržiavanie ľudských práv v rámci vonkajšej činnosti EÚ s osobitným dôrazom na zabezpečenie súladu medzi všetkými vonkajšími politikami Únie (napr. v oblasti obchodu, azylu a migrácie) a jej politikou v oblasti ľudských práv.

Jednou z hlavných úloh podvýboru je sledovať vykonávanie politiky EÚ v oblasti ľudských práv, jej vplyv a prínos z hľadiska účinnej podpory dodržiavania noriem v oblasti ľudských práv, ako aj zásad právneho štátu a demokracie v partnerských krajinách.

Prostredníctvom výmeny názorov, štúdií a správ, služobných ciest do partnerských krajín, ako aj medzinárodných a regionálnych organizácií pre ľudské práva a opatreniami nadväzujúcimi na uznesenia o naliehavých otázkach sa bude podvýbor usilovať riešiť rastúci počet výziev a konfliktov v oblasti ľudských práv, budovať spoločné porozumenie a hľadať možné spôsoby zlepšenia a uskutočňovania činnosti.

Naše schôdze sa vysielajú naživo cez internet a môžete nás sledovať na Twitteri @EP_HumanRights

Maria Arena
Predsedníčka