Najnovšie udalosti

Subcommittee on Human Rights

05-11-2019 - 16:36
Maria Arena

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  Book your interview slot with 2018 Sakharov Prize laureate Oleg Sentsov

11-11-2019
DROI

Parliament will hold an award ceremony on 26 November for last year’s Sakharov Prize laureate Oleg Sentsov, recently released from a Russian prison.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

12-11-2019 - 09:12
DROI Schôdza
11-11-2019 - 15:14
DROI Schôdza

Úvodné slová

Maria Arena

Vitajte na webovej stránke Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva.

V dnešnom svete, v ktorom dochádza k neustálemu porušovaniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, je Európska únia naďalej pevne odhodlaná prostredníctvom svojich vnútorných a vonkajších politík chrániť a presadzovať univerzálnosť ľudských práv.

Európsky parlament a jeho Podvýbor pre ľudské práva (DROI) zvyšujú informovanosť o konkrétnych prípadoch týkajúcich sa oblasti ľudských práv, komunikujú so širokým okruhom partnerov a dohliadajú na dodržiavanie ľudských práv v rámci vonkajšej činnosti EÚ s osobitným dôrazom na zabezpečenie súladu medzi všetkými vonkajšími politikami Únie (napr. v oblasti obchodu, azylu a migrácie) a jej politikou v oblasti ľudských práv.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty