Please fill this field

Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza

Program


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza