Please fill this field

Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
Exchange of views with Olaf Scholz, German Finance Minister - remote participation


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
joint BUDG-ECON meeting - Voting session - remote participation


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
joint BUDG-ECON meeting - Voting session - remote participation