Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Macroeconomic Imbalances Procedure: has it worked in practice to improve the resilience of the euro area?
24-02-2020 Hĺbková analýza

CRR/CRD: The delegated act on Market Risk under CRR and other forthcoming delegated act in banking
19-02-2020 Briefing

Potential Output Estimates and their Role in the EU Fiscal Policy Surveillance
11-02-2020 Briefing

Economic Dialogue with the other EU Institutions under the European Semester Cycles during the 9th legislative term State of play - February 2020
06-02-2020 Briefing

What do we know about the BICC today?
05-02-2020 Briefing

Recommendations on the economic policy of the euro area under the European Semester - January 2020
24-01-2020 Hĺbková analýza

Economic Dialogue with the Commission on the 2020 Draft Budgetary Plans
23-01-2020 Hĺbková analýza

Economic Dialogue with the European Commission on the 2020 European Semester Cycle
23-01-2020 Hĺbková analýza

Economic Dialogue and Exchange of Views with the President of the Council (ECOFIN)
20-01-2020 Briefing

Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure: State of play - January 2020
16-01-2020 Hĺbková analýza

Všetky podporné analýzy

Kontakty

  • tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života
  • Oddelenie pre podporu správy ekonomických záležitostí