Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 65 - 261 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie starzenia się Starego Kontynentu – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa PL

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 360 - Draft report Access to decent and affordable housing for all EN

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

DRAFT OPINION on the development of a digital education policy EN

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

OPINION with recommendations to the Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

MINUTES - Monday, 7 September 2020 EN

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 140 - Návrh stanoviska Nová stratégia pre európske MSP

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 181 – 447 - Návrh správy o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 42 – 163 - Návrh stanoviska Zriadenie Nástroja technickej pomoci

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 8 - 30 - Návrh správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 180 - Návrh správy o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

STANOVISKO Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NÁVRH STANOVISKA o nových spôsoboch legálnej migrácie pracovnej sily

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NÁVRH STANOVISKA k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH SPRÁVY s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o právo na odpojenie:

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

NÁVRH SPRÁVY o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 406 - Návrh správy Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

STANOVISKO k stratégii EÚ pre rodovú rovnosť

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

NÁVRH STANOVISKA k zvráteniu demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NÁVRH STANOVISKA Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej pomoci

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

STANOVISKO k novej priemyselnej stratégii pre Európu

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 16. júla 2020

16-07-2020 EMPL_OJ(2020)07-16_1 PE654.086v02-00 EMPL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 11 – 96 - Návrh stanoviska ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NÁVRH SPRÁVY o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

STANOVISKO k vykonávaniu národných stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom s rómskym pôvodom v Európe

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 162 - Návrh stanoviska Posilňovanie jednotného trhu: budúcnosť voľného pohybu služieb

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 127 - Návrh stanoviska Rámec etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

NÁVRH STANOVISKA k novej stratégii pre európske MSP

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

NÁVRH SPRÁVY o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ZÁPISNICA - Pondelok, 22. júna 2020 - Utorok, 23. júna 2020

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 174 - Návrh stanoviska Nová priemyselná stratégia pre Európu

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ZÁPISNICA - Štvrtok, 11. júna 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 15. júna 2020

15-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-15_1 PE653.740v01-00 EMPL

ZÁPISNICA - Pondelok, 15. júna 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 11. júna 2020

11-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-11_1 PE652.614v01-00 EMPL

NÁVRH STANOVISKA k novej priemyselnej stratégii pre Európu

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 164 - Návrh stanoviska Správa o vykonávaní národných stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom s rómskym pôvodom v Európe

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Stanovisko vo forme listu k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 27. mája 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Programu na podporu reforiem

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH STANOVISKA s odporúčaniami pre Komisiu k rámcu etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

MINUTES - Wednesday, 27 May 2020 EN

27-05-2020 EMPL_PV(2020)05-27-1 PE652.551v01-00 EMPL

Odporúčania EMPL na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 221 - Návrh stanoviska Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 26. mája 2020

26-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-26_1 PE650.727v01-00 EMPL

ZÁPISNICA - Utorok, 26. mája 2020

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 20. mája 2020

20-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-20_1 PE652.378v01-00 EMPL

ZÁPISNICA - Streda, 20. mája 2020

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

NÁVRH STANOVISKA o posilňovaní jednotného trhu: budúcnosť voľného pohybu služieb

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 71 – 230 - Návrh stanoviska Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 231 – 488 - Návrh stanoviska Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

NÁVRH STANOVISKA k vykonávaniu národných stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom s rómskym pôvodom v Európe

11-05-2020 EMPL_PA(2020)650564 PE650.564v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 34 - 141 - Návrh správy Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650650 PE650.650v01-00 EMPL
José GUSMÃO

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 142 - Návrh správy Návrh rozhodnutia rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650691 PE650.691v01-00 EMPL
José GUSMÃO

ZÁPISNICA - Štvrtok, 7. mája 2020

07-05-2020 EMPL_PV(2020)05-07-1 PE650.706v01-00 EMPL

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 7. mája 2020

30-04-2020 EMPL_OJ(2020)05-07_1 PE650.624v01-00 EMPL

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

21-04-2020 EMPL_PA(2020)650398 PE650.398v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

03-04-2020 EMPL_PR(2020)648625 PE648.625v01-00 EMPL
José GUSMÃO

ZÁPISNICA - Štvrtok, 20. februára 2020

09-03-2020 EMPL_PV(2020)02-20-1 PE648.354v01-00 EMPL

NÁVRH STANOVISKA k stratégii EÚ pre rodovú rovnosť

06-03-2020 EMPL_PA(2020)646871 PE646.871v01-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

NÁVRH POZÍCIE VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k všeobecným usmerneniam pre prípravu rozpočtu na rok 2021, oddiel III – Komisia

25-02-2020 EMPL_PA(2020)647119 PE647.119v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 25 – 148 - Návrh stanoviska Zriadenie Programu na podporu reforiem

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ZÁPISNICA - Pondelok, 17. februára 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v02-00 EMPL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 448 - Návrh uznesenia o stratégii EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 17 – 75 - Návrh správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00 EMPL
Manuel PIZARRO