Please fill this field

Ostatné podujatia

Všetky ostatné verejné podujatia organizované v rámci činností výborov za účasti externých rečníkov alebo odborníkov.

FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE CONT

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament is holding its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.