Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Tuesday, 14 July 2020 EN

10-07-2020 ENVI_OJ(2020)07-14_1 PE655.637v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 16. júla 2020

10-07-2020 ENVI_OJ(2020)07-16_1 PE655.638v01-00 ENVI

MINUTES - Monday, 4 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-04-1 PE650.678v01-00 ENVI

MINUTES - Monday, 11 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-11-1 PE652.335v01-00 ENVI

MINUTES - Tuesday, 12 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-12-1 PE652.336v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 13. júla 2020

08-07-2020 ENVI_OJ(2020)07-13_2 PE655.593v01-00 ENVI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund EN

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

DRAFT OPINION on Cohesion policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

01-07-2020 ENVI_PA(2020)653872 PE653.872v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

OPINION on maximising the energy efficiency potential of the EU’s building stock EN

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Maria SPYRAKI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 2. júla 2020

29-06-2020 ENVI_OJ(2020)07-02_1 PE654.004v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 29. júna 2020

25-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-29_1 PE653.983v01-00 ENVI

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 25. júna 2020

23-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-25_1 PE653.887v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 22. júna 2020

18-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-22_1 PE653.857v01-00 ENVI

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014

17-06-2020 ENVI_PR(2020)653803 PE653.803v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

16-06-2020 ENVI_PR(2020)652637 PE652.637v01-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

NÁVRH SPRÁVY s odporúčaniami Komisii o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania, za ktoré je zodpovedná EÚ

15-06-2020 ENVI_PR(2020)652351 PE652.351v02-00 ENVI
Delara BURKHARDT

ZÁPISNICA - Utorok, 21. apríla 2020

11-06-2020 ENVI_PV(2020)04-21-1 PE650.523v01-00 ENVI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 173 - Návrh stanoviska Rámec etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

11-06-2020 ENVI_AM(2020)652646 PE652.646v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 16. júna 2020

11-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-16_1 PE653.780v01-00 ENVI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

10-06-2020 ENVI_PA(2020)653750 PE653.750v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 181 - Návrh stanoviska Investičný plán pre udržateľnú Európu – ako financovať zelenú dohodu

09-06-2020 ENVI_AM(2020)650680 PE650.680v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

NÁVRH STANOVISKA k novej priemyselnej stratégii pre Európu

08-06-2020 ENVI_PA(2020)652353 PE652.353v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

AMENDMENTS 54 - 1094 - Draft report Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652555 PE652.555v01-00 ENVI
Jytte GUTELAND

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 329 - Návrh správy Nedostatok liekov – ako riešiť vznikajúci problém

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652627 PE652.627v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 330 – 674 - Návrh správy Nedostatok liekov – ako riešiť vznikajúci problém

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652628 PE652.628v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 675 – 746 - Návrh správy Nedostatok liekov – ako riešiť vznikajúci problém

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652629 PE652.629v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1-69 - Návrh stanoviska k správe s názvom Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov

05-06-2020 ENVI_AM(2020)647121 PE647.121v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 675 - 696 - Návrh stanoviska Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650633 PE650.633v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 38 – 285 - Návrh stanoviska ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650732 PE650.732v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 286 – 674 - Návrh stanoviska ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

03-06-2020 ENVI_AM(2020)652279 PE652.279v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 8. júna 2020

03-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-08_1 PE652.603v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 4. júna 2020

02-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-04_1 PE652.546v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Piatok, 5. júna 2020

02-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-05_1 PE652.571v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 5. marca 2020

27-05-2020 ENVI_PV(2020)03-05-1 PE650.672v01-00 ENVI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 116 - Návrh stanoviska Vplyv zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v rozvojových krajinách

27-05-2020 ENVI_AM(2020)652443 PE652.443v01-00 ENVI
Mick WALLACE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 28. mája 2020

19-05-2020 CJ36_OJ(2020)05-28_1 PE652.400v01-00 ECON ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 28. mája 2020

19-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-28_1 PE652.399v01-00 ENVI

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/2088

18-05-2020 CJ36_PR(2020)652329 PE652.329v01-00 ECON ENVI
Bas EICKHOUT Sirpa PIETIKÄINEN

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

15-05-2020 ENVI_AD(2020)652333 PE652.333v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. mája 2020

14-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-18_1 PE652.311v01-00 ENVI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 128 - Návrh stanoviska Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov v EÚ

13-05-2020 ENVI_AM(2020)650699 PE650.699v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 420 - Návrh správy Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov

08-05-2020 ENVI_AM(2020)650715 PE650.715v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

NÁVRH STANOVISKA k správe s názvom Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov

07-05-2020 ENVI_PA(2020)647120 PE647.120v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 11. mája 2020

07-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-11_1 PE650.697v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 12. mája 2020

07-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-12_1 PE650.698v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Pondelok, 17. februára 2020 - Utorok, 18. februára 2020

05-05-2020 ENVI_PV(2020)02-17-1 PE648.325v01-00 ENVI

Stanovisko k odporúčaniam na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

05-05-2020 ENVI_AL(2020)650458 PE650.458v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

04-05-2020 ENVI_PR(2020)648563 PE648.563v02-00 ENVI
Jytte GUTELAND

NÁVRH STANOVISKA k investičnému plánu pre udržateľnú Európu – ako financovať zelenú dohodu

04-05-2020 ENVI_PA(2020)650586 PE650.586v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

NÁVRH SPRÁVY o nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém

30-04-2020 ENVI_PR(2020)650394 PE650.394v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 52 - 225 - Návrh stanoviska Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly rybolovu

30-04-2020 ENVI_AM(2020)650512 PE650.512v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 4. mája 2020

30-04-2020 ENVI_OJ(2020)05-04_1 PE650.538v02-00 ENVI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 263 - Návrh stanoviska Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup

30-04-2020 ENVI_AM(2020)650588 PE650.588v01-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 366 - Návrh uznesenia Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok

28-04-2020 ENVI_AM(2020)647043 PE647.043v01-00 ENVI
Frédérique RIES Sven GIEGOLD Maria ARENA Anja HAZEKAMP Maria SPYRAKI Danilo Oscar LANCINI Pietro FIOCCHI

NÁVRH STANOVISKA s odporúčaniami pre Komisiu k rámcu etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

28-04-2020 ENVI_PA(2020)648284 PE648.284v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

ZÁPISNICA - Streda, 4. marca 2020

28-04-2020 ENVI_PV(2020)03-04-1 PE648.465v01-00 ENVI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

28-04-2020 ENVI_PA(2020)650356 PE650.356v03-00 ENVI
Alexandr VONDRA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 367 - 422 - Návrh uznesenia Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok

28-04-2020 ENVI_AM(2020)650516 PE650.516v01-00 ENVI
Frédérique RIES Sven GIEGOLD Maria ARENA Anja HAZEKAMP Maria SPYRAKI Danilo Oscar LANCINI Pietro FIOCCHI

NÁVRH STANOVISKA k vplyvu zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v rozvojových krajinách

28-04-2020 ENVI_PA(2020)650533 PE650.533v01-00 ENVI
Mick WALLACE

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody

22-04-2020 ENVI_PR(2020)650390 PE650.390v01-00 ENVI
Simona BONAFÈ

Stanovisko k usmerneniam pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

20-04-2020 ENVI_AL(2020)648615 PE648.615v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH STANOVISKA o maximalizácii potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov v EÚ

20-04-2020 ENVI_PA(2020)650506 PE650.506v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 21. apríla 2020

16-04-2020 ENVI_OJ(2020)04-21_1 PE650.481v01-00 ENVI

NÁVRH STANOVISKA o technických a prevádzkových opatreniach na dosiahnutie účinnejšej a čistejšej námornej dopravy

14-04-2020 ENVI_PA(2020)650358 PE650.358v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 12 - 64 - Návrh stanoviska Zriadenie Programu na podporu reforiem

01-04-2020 ENVI_AM(2020)648644 PE648.644v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH SPRÁVY o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov

24-03-2020 ENVI_PR(2020)648567 PE648.567v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 35 – 159 - Návrh správy Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva

20-03-2020 ENVI_AM(2020)648521 PE648.521v01-00 ENVI
Jutta PAULUS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Programu na podporu reforiem

12-03-2020 ENVI_PA(2020)646895 PE646.895v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZÁPISNICA - Pondelok, 3. februára 2020

09-03-2020 ENVI_PV(2020)02-03-1 PE647.122v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 13. februára 2020

09-03-2020 ENVI_PV(2020)02-13-1 PE648.297v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. marca 2020

27-02-2020 ENVI_OJ(2020)03-04_1 PE648.395v01-00 ENVI

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 5. marca 2020

25-02-2020 ENVI_OJ(2020)03-05_1 PE648.393v01-00 ENVI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 23. januára 2020

24-02-2020 CJ36_PV(2020)01-23-1 PE646.978v01-00 ECON ENVI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 76 - Návrh stanoviska Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III

21-02-2020 ENVI_AM(2020)646876 PE646.876v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NÁVRH STANOVISKA k Európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup

19-02-2020 ENVI_PA(2020)646939 PE646.939v01-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD