Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. decembra 2019 - Štvrtok, 5. decembra 2019

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 20 - Návrh stanoviska Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2018

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

  AMENDMENTS 1 - 209 - Draft motion for a resolution The 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD25) (The Nairobi Summit)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER

  MINUTES - Wednesday, 4 September 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00
FEMM

 

  MINUTES - Monday, 23 September 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00
FEMM

 

ZÁPISNICA - Pondelok, 30. septembra 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00
FEMM

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 26 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Stanovisko k správe Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti za rok 2018 – výročná správa za rok 2018

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00
FEMM

Evelyn REGNER - Predsedníčka

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. novembra 2019

05-11-2019 FEMM_OJ(2019)11-18_1 PE643.065v01-00
FEMM

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 6. novembra 2019

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00
FEMM