Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 2. marca 2020 v Bruseli.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

20-02-2020 - 15:10
TRAN Schôdza
20-02-2020 - 14:06
LIBE Schôdza
20-02-2020 - 11:11
LIBE Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov