Najnovšie udalosti

06-11-2019 - 15:38
latest news red square sticker isolated on white

Nenechajte si ujsť

Najnovšie tlačové správy

  Hearings of new Commissioners-designate to take place on 14 November

08-11-2019
TRAN ITRE IMCO AFET

The Conference of Presidents (EP President and leaders of political groups) on Friday decided that the hearings of the three new Commissioners-designate take place on 14 November.

 

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

06-11-2019 - 09:09
IMCO Schôdza
10-10-2019 - 09:31
JURI ITRE CULT IMCO Vypočutie
08-10-2019 - 14:38
JURI IMCO ECON ITRE Schôdza

Úvodné slová

Petra DE SUTTER

Výbor IMCO je zodpovedný za legislatívny dohľad a kontrolu pravidiel EÚ týkajúcich sa jednotného trhu vrátane jednotného digitálneho trhu, ciel a ochrany spotrebiteľa.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy