Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 V stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2019
26-11-2019 V stručnosti

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 V stručnosti

Záväzky z vypočutí dezignovaných komisárov - Von der Leyenovej komisia, 2019 – 2024
25-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Phil HOGAN, Commissioner-designate - Trade
22-11-2019 Briefing

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Štúdia

Diversifying unity. How Eastern Partnership countries develop their economy, governance and identity in a geopolitical context
30-10-2019 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019
21-10-2019 V stručnosti

Free trade or geo-economics? Trends in world trade
27-09-2019 Hĺbková analýza

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 V stručnosti