Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Tuesday, 27 October 2020 EN

21-10-2020 ITRE_OJ(2020)10-27_1 PE659.088v01-00 ITRE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 120 - Návrh stanoviska Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ZÁPISNICA - Utorok, 1. septembra 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Pondelok, 7. septembra 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

NÁVRH STANOVISKA k novému akčnému plánu v oblasti obehového hospodárstva

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZÁPISNICA - Utorok, 16. júna 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

NÁVRH SPRÁVY o európskej dátovej stratégii

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 326 - Návrh správy Nová stratégia pre európske MSP

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 28 – 273 - Návrh stanoviska ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 31 – 259 - Návrh stanoviska Zriadenie Programu InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 22 – 120 - Návrh stanoviska Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

NÁVRH STANOVISKA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

ZÁPISNICA - Piatok, 12. júna 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Štvrtok, 16. júla 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 36 – 148 - Návrh stanoviska Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

NÁVRH STANOVISKA k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach v súlade s pravidlami WTO

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

ZÁPISNICA - Pondelok, 6. júla 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 16. júla 2020

08-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-16_1 PE654.100v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Pondelok, 29. júna 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 6. júla 2020

01-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-06_1 PE654.021v01-00 ITRE

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 325 - Návrh správy Nová priemyselná stratégia pre Európu

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 326 – 593 - Návrh správy Nová priemyselná stratégia pre Európu

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 594 – 704 - Návrh správy Nová priemyselná stratégia pre Európu

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

NÁVRH STANOVISKA k vplyvu veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

NÁVRH SPRÁVY k novej stratégii pre európske MSP

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 29. júna 2020

23-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-29_1 PE653.886v01-00 ITRE

STANOVISKO k nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

ZÁPISNICA - Štvrtok, 4. júna 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 44 – 353 - Návrh stanoviska ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 354 – 524 - Návrh stanoviska ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ZÁPISNICA - Utorok, 19. mája 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Pondelok, 17. februára 2020 - Utorok, 18. februára 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Štvrtok, 28. mája 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Piatok, 12. júna 2020

08-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-08_1 PE652.638v01-00 ITRE

STANOVISKO s odporúčaniami Komisii o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania, za ktoré je zodpovedná EÚ

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

STANOVISKO o úlohe EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

STANOVISKO k európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 4. júna 2020

29-05-2020 ITRE_OJ(2020)06-04_1 PE652.547v01-00 ITRE

Stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku k odporúčaniam na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

NÁVRH SPRÁVY k novej dlhodobej stratégii pre priemyselnú budúcnosť Európy

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

ZÁPISNICA - Piatok, 15. mája 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 52 – 315 - Návrh stanoviska Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652409 PE652.409v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 316 - 516 - Návrh stanoviska Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652410 PE652.410v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 28. mája 2020

20-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-28_1 PE652.414v01-00 ITRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 156 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem

19-05-2020 ITRE_AM(2020)652374 PE652.374v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

ZÁPISNICA - Utorok, 28. apríla 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)04-28-1 PE650.666v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Piatok, 8. mája 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)05-08-1 PE652.284v01-00 ITRE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 19. mája 2020

14-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-19_1 PE652.291v01-00 ITRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 386 - Návrh správy Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov v EÚ

14-05-2020 ITRE_AM(2020)652316 PE652.316v01-00 ITRE
Ciarán CUFFE

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Piatok, 15. mája 2020

13-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-15_1 PE652.273v01-00 ITRE

NÁVRH STANOVISKA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

11-05-2020 ITRE_PA(2020)650713 PE650.713v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 14. mája 2020

11-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-14_1 PE650.731v01-00 ITRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 355 - Návrh správy Komplexný európsky prístup k uskladňovaniu energie

07-05-2020 ITRE_AM(2020)650683 PE650.683v01-00 ITRE
Claudia GAMON

NÁVRH STANOVISKA k nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém

06-05-2020 ITRE_PA(2020)650634 PE650.634v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Piatok, 8. mája 2020

06-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-08_1 PE650.636v01-00 ITRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 128 - 375 - Návrh správy Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650625 PE650.625v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 99 - 374 - Návrh správy Európsky inovačný a technologický inštitút (prepracované znenie)

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650626 PE650.626v01-00 ITRE
Marisa MATIAS