Najnovšie udalosti

22-01-2020 - 09:34
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

08:30 / 12:30 ITRE

Multimediálna knižnica

22-01-2020 - 10:17
ITRE Schôdza
05-12-2019 - 09:10
ITRE Schôdza
04-12-2019 - 14:40
ITRE Schôdza

Úvodné slová

coming soon

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy