Please fill this field

Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU ENVI - NA DIAĽKU

Program

Výbor pre kontrolu rozpočtu


Brusel : JAN - 4Q1

ČLENOVIA VÝBORU PRE ROZPOČTOVÚ KONTROLU
TECHNICKÁ SCHÔDZA NA DIAĽKU - REVÍZIA NARIADENIA O OLAF

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza
MIMORIADNA SCHÔDZA ENVI - NA DIAĽKU

Program

Výbor pre dopravu a cestovný ruch


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU TRAN 8. JÚNA 2020 (ÚČASŤ NA DIAĽKU)

Program

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza
MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU ENVI - NA DIAĽKU

Program

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Výbor pre ústavné veci


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza
MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU AFCO

Program

Výbor pre dopravu a cestovný ruch


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU TRAN 8. JÚNA 2020 (ÚČASŤ NA DIAĽKU)

Výbor pre kontrolu rozpočtu


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU CONT NA DIAĽKU

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU. MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU AGRI

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
- ÚČASŤ NA DIAĽKU

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Výbor pre rybárstvo


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU PECH - ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program


Brusel : JAN - 4Q1

Koordinátori
SCHÔDZA KOORDINÁTOROV PECH, ÚČASŤ NA DIAĽKU

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU. MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU AGRI (NA OTVORENIE ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA)

Výbor pre medzinárodný obchod


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Výbor pre rozvoj


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
S ÚČASŤOU NA DIAĽKU