Zápisnice


V zápisniciach sú zhrnuté diskusie, ktoré sa uskutočnili, a rozhodnutia, ktoré boli prijaté, na schôdzach výborov. Zápisnice sa zvyčajne prijímajú na začiatku nasledujúcej schôdze výboru. Na tejto stránke nájdete najnovšie zápisnice.

Všetky dostupné zápisnice nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Monday, 10 February 2020

21-02-2020 DROI_PV(2020)02-10-1 PE648.328v01-00
DROI

 

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

20-02-2020 BUDG_PV(2020)01-22-1 PE646.967v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Tuesday, 21 January 2020

18-02-2020 CULT_PV(2020)01-21-1 PE647.059v01-00
CULT

 

  MINUTES - Monday, 17 February 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Thursday, 6 February 2020

17-02-2020 LIBE_PV(2020)02-06-1 PE647.062v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 27 January 2020

12-02-2020 SEDE_PV(2020)01-27-1 PE646.952v01-00
SEDE

 

ZÁPISNICA - Streda, 5. februára 2020

10-02-2020 AFET_PV(2020)02-05-1 PE647.045v01-00
AFET

 

ZÁPISNICA - Pondelok, 20. januára 2020 - Utorok, 21. januára 2020

05-02-2020 INTA_PV(2020)01-20-1 PE646.953v01-00
INTA

 

ZÁPISNICA - Streda, 22. januára 2020 - Štvrtok, 23. januára 2020

04-02-2020 IMCO_PV(2020)01-22-1 PE646.921v01-00
IMCO