Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of geographical indications EN

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Nuno MELO

Opinion on A New Industrial Strategy for Europe EN

07-10-2020 PECH_AL(2020)658847 PE658.847v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending the Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation EN

06-10-2020 PECH_PR(2020)657419 PE657.419v01-00 PECH
Isabel CARVALHAIS

NÁVRH SPRÁVY o vplyve morského odpadu na rybolov

06-10-2020 PECH_PR(2020)658857 PE658.857v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion Conclusion of the Agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

05-10-2020 PECH_AM(2020)658791 PE658.791v01-00 PECH
Nuno MELO

ZÁPISNICA - Pondelok, 28. septembra 2020 - Štvrtok, 1. októbra 2020

05-10-2020 PECH_PV(2020)09-28-1 PE658.821v01-00 PECH

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

02-10-2020 PECH_AD(2020)654071 PE654.071v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ZÁPISNICA - Utorok, 22. septembra 2020

25-09-2020 PECH_PV(2020)09-22-1 PE657.499v01-00 PECH

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

22-09-2020 PECH_AB(2020)657450 PE657.450v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

AMENDMENTS 1 - 47 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

11-09-2020 PECH_AM(2020)657146 PE657.146v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

AMENDMENTS 1 - 218 - Draft report More fish in the seas? Measures to promote stock recovery above the maximum sustainable yield (MSY), including fish recovery areas and marine protected areas EN

11-09-2020 PECH_AM(2020)657286 PE657.286v01-00 PECH
Caroline ROOSE

NÁVRH STANOVISKA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

09-09-2020 PECH_PA(2020)657257 PE657.257v01-00 PECH
Nuno MELO

NÁVRH STANOVISKA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

09-09-2020 PECH_PA(2020)657260 PE657.260v01-00 PECH
Nuno MELO

ZÁPISNICA - Utorok, 1. septembra 2020 - Štvrtok, 3. septembra 2020

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

NÁVRH SPRÁVY o téme Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí obnovy rýb a chránených morských oblastí

10-07-2020 PECH_PR(2020)650373 PE650.373v01-00 PECH
Caroline ROOSE

PRACOVNÝ DOKUMENT o dôsledkoch zvyšovania teploty morskej vody na populácie rýb a rybárstvo

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ZÁPISNICA - Štvrtok, 25. júna 2020

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

ZÁPISNICA - Štvrtok, 11. júna 2020 - Piatok, 12. júna 2020

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 25. júna 2020

16-06-2020 PECH_OJ(2020)06-25_2 PE653.831v01-00 PECH

AMENDMENTS 1 - 104 - Draft report The sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles EN

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

ZÁPISNICA - Pondelok, 25. mája 2020

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

AMENDMENTS 26 - 107 - Draft report Multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, amending Regulations (EU) No 2017/2107, (EU) No 2019/[NAFO], (EU) No 1936/2001, and repealing Regulation (EU) No 2016/1627 EN

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

STANOVISKO k odporúčaniam na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

AMENDMENTS 92 - 371 - Draft report Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

ZÁPISNICA - Pondelok, 18. mája 2020

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

AMENDMENTS 372 - 683 - Draft report Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMENDMENTS 684 - 995 - Draft report Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMENDMENTS 996 - 1129 - Draft report Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 18. mája 2020

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-18_1 PE650.721v01-00 PECH

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 25. mája 2020

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-25_2 PE650.722v01-00 PECH

ZÁPISNICA - Štvrtok, 30. apríla 2020

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH

NÁVRH SPRÁVY s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

29-04-2020 PECH_PR(2020)648264 PE648.264v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ZÁPISNICA - Štvrtok, 23. apríla 2020

28-04-2020 PECH_PV(2020)04-23-1 PE650.542v02-00 PECH

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

17-04-2020 PECH_PR(2020)648263 PE648.263v01-00 PECH
Caroline ROOSE

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627

14-04-2020 PECH_PR(2020)647097 PE647.097v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

ZÁPISNICA - Utorok, 7. apríla 2020

08-04-2020 PECH_PV(2020)04-07-1 PE650.402v01-00 PECH

AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

06-04-2020 PECH_AM(2020)650357 PE650.357v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

NÁVRH STANOVISKA k odporúčaniam na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

02-04-2020 PECH_PA(2020)648399 PE648.399v02-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 7. apríla 2020

02-04-2020 PECH_OJ(2020)04-07_1 PE650.360v01-00 PECH

AMENDMENTS 1 - 69 - Draft report Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Senegal and the European Union EN

27-02-2020 PECH_AM(2020)648400 PE648.400v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ZÁPISNICA - Streda, 19. februára 2020 - Štvrtok, 20. februára 2020

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00 PECH

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly rybolovu

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00 PECH
Clara AGUILERA

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00 PECH
Clara AGUILERA

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov, v mene Európskej únie

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00 PECH
Rosanna CONTE

AMENDMENTS 33 - 58 - Draft report Introduction of capacity limits for Eastern Baltic cod, data collection and control measures in the Baltic Sea, and Regulation (EU) No 508/2014 as regards permanent cessation for fleets fishing for Eastern Baltic cod EN

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00 PECH
Niclas HERBST

AMENDMENTS 1 - 56 - Draft report Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) EN

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

NÁVRH SPRÁVY s návrhom nelegislatívneho uznesenia k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ZÁPISNICA - Pondelok, 20. januára 2020 - Utorok, 21. januára 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00 PECH

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00 PECH
Niclas HERBST

ZÁPISNICA - Pondelok, 2. decembra 2019 - Utorok, 3. decembra 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00 PECH

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00 PECH
Pietro BARTOLO

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00 PECH
Pietro BARTOLO

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMENDMENTS 1 - 71 - Draft report Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024) EN

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00 PECH
João FERREIRA

ZÁPISNICA - Pondelok, 11. novembra 2019 - Utorok, 12. novembra 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00 PECH

AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: European Fisheries Control Agency (EFCA) EN

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMENDMENTS 1 - 64 - Draft opinion Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam EN

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00 PECH
Pietro BARTOLO