Najnovšie udalosti

Next PECH committee meetings

03-12-2019 - 13:23
Colours of the EP 2014 activity calendars

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

20-01-2020 15:00 / 18:30 PECH
21-01-2020 09:00 / 12:30 PECH
21-01-2020 14:30 / 18:30 PECH

Multimediálna knižnica

03-12-2019 - 09:51
PECH Schôdza
02-12-2019 - 15:07
PECH Schôdza
12-11-2019 - 14:39
PECH Schôdza

Úvodné slová

Chris DAVIES

Cieľom spoločnej rybárskej politiky (SRP) je zabezpečiť, aby sa rybolov vykonával udržateľným spôsobom a zachovali populácie rýb a poskytla tak istota ziskovému odvetviu rybolovu a hospodárstvu pobrežných spoločenstiev. Aj keď sa v niektorých moriach dosiahol značný pokrok, vážne obavy pretrvávajú v súvislosti so situáciou v iných oblastiach, a to najmä v oblasti Stredozemného mora.

Počas tohto volebného obdobia je potrebné, aby sme zabezpečili, že zásady SRP sa zachovajú a budú sa náležite podporovať prostredníctvom politických nástrojov, ako sú Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) a nariadenia týkajúce sa kontroly rybolovu. Musíme posilniť úsilie v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu a zabezpečiť, aby jadrom rybárskych partnerstiev, ktoré EÚ dohodne s inými krajinami, bola udržateľnosť.

Občania EÚ majú právo byť informovaní o procese tvorby politiky. Dúfam, že táto webová stránka poskytne dobrý prehľad o našich každodenných činnostiach.

Chris DAVIES

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy