Please fill this field

O nás

Privítanie

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vitajte na stránke Výboru pre petície.

Zmluvy a Charta základných práv zaručujú všetkým občanom a obyvateľom Európskej únie právo predložiť Parlamentu petíciu jednotlivo alebo ako združenie vo veci, ktorá patrí do pôsobnosti Európskej únie a ktorá sa ich priamo dotýka.

Výbor pre petície je zodpovedný za preskúmanie a sledovanie týchto petícií, a preto je bez akýchkoľvek pochybností mostom medzi občanmi a ich európskymi inštitúciami.

Priame skúsenosti, s ktorými sa oboznamujeme prostredníctvom petícií, prispievajú k účasti občanov na legislatívnej činnosti Únie, približujú ich k poslancom EP a posilňujú transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií.

Tento výbor navyše zohráva dôležitú úlohu v tom, že prostredníctvom prijatých petícií pomáha pri kritike a náprave ťažkostí, ktoré sa vyskytujú pri praktickom uplatňovaní práva Únie.

Vyzývam vás, aby ste si uplatnili svoje petičné právo, a úprimne dúfam, že budeme sledovať prácu nášho výboru vo vašom mene.

Dolors Montserrat