Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2020
10-02-2020 V stručnosti

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 V stručnosti

Záväzky z vypočutí dezignovaných komisárov - Von der Leyenovej komisia, 2019 – 2024
25-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms
22-11-2019 Briefing

Research for REGI Committee-Urban Agenda: Assessment from the European Parliament's Perspective
15-11-2019 Štúdia

Research for REGI - Visibility and Communication of Cohesion Policy in Online Media
15-10-2019 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 V stručnosti

Research for REGI Committee – Cohesion policy: The European Parliament’s role since the Treaty of Lisbon
15-07-2019 Štúdia

Research for REGI Committee-The Agenda for Cohesion Policy in 2019-2024: Key issues for the REGI Committee
14-06-2019 Štúdia

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal
13-03-2019 Briefing