Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

13-12-2019 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v01-00
DEVE

 

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

13-12-2019 LIBE_PR(2019)643171 PE643.171v02-00
LIBE

Bettina VOLLATH

Stanovisko k nariadeniu, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 12. decembra 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 16. decembra 2019

12-12-2019 CONT_OJ(2019)12-16_1 PE644.900v01-00
CONT

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019

12-12-2019 EMPL_PV(2019)12-04-1 PE644.903v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

12-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-1 PE644.928v01-00
ITRE

 

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion 2018 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

12-12-2019 CULT_AM(2019)644968 PE644.968v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

  MINUTES - Monday, 2 December 2019

12-12-2019 PETI_PV(2019)12-02-1 PE644.850v01-00
PETI

 

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

12-12-2019 SEDE_PV(2019)11-12-1 PE643.191v02-00
SEDE