Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

ZÁPISNICA - Streda, 4. decembra 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 6. februára 2020

28-01-2020 ECON_OJ(2020)02-06_1 PE646.944v01-00
ECON

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 28. januára 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00
EMPL

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 3. februára 2020

28-01-2020 ENVI_OJ(2020)02-03_1 PE646.920v01-00
ENVI

 

  PROYECTO DE RECOMENDACIÓN sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

SPRÁVA o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 28. januára 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Monday, 11 November 2019

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00
DEVE

 

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 16/2019 (Discharge 2019): European Environmental Economic Accounts: usefulness for policymakers can be improved

27-01-2020 CONT_DT(2020)646905 PE646.905v01-00
CONT

Lefteris CHRISTOFOROU

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK