Please fill this field

Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
PODVÝBOR SEDE

Program


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
PODVÝBOR SEDE


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
SEDE Subcommittee


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
SEDE Subcommittee


Brusel : ASP - A1G-3

Mimoriadna schôdza