Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2020
13-01-2020 V stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 V stručnosti

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Štúdia

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Štúdia

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Štúdia

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Štúdia

European armaments standardisation
31-10-2018 Štúdia

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Štúdia

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Hĺbková analýza

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Štúdia