Najnovšie udalosti

Next TRAN meeting

16-01-2020 - 11:06

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

20-01-2020 15:00 / 18:30 TRAN
21-01-2020 09:00 / 12:30 TRAN
21-01-2020 14:30 / 17:00 TRAN

Multimediálna knižnica

03-12-2019 - 14:40
TRAN Schôdza
03-12-2019 - 10:16
TRAN Schôdza
06-11-2019 - 14:36
TRAN Schôdza

Úvodné slová

Vitajte na webovom sídle Výboru pre dopravu a cestovný ruch (TRAN). Nájdete tu úplný a podrobný prehľad legislatívnych a politických aktivít tohto výboru.

Doprava a cestovný ruch sú dve dôležité hospodárske odvetvia, ktoré sa musia vysporiadať s obrovskými výzvami, aby splnili očakávania občanov EÚ v oblasti klímy a životného prostredia. Ak má EÚ splniť ciele Parížskej dohody, bude sa musieť zásadne zmeniť nielen správanie jednotlivcov v oblasti mobility, ale aj priemyselné a hospodárske modely. Urýchlene musíme nájsť riešenia, ktoré zabezpečia efektívnejšiu a čistejšiu dopravu dostupnú a prístupnú pre všetkých občanov. Rovnako dôležité je, aby finančné prostriedky z rozpočtu EÚ účinne prispievali tak k optimalizovanej mobilite, ako aj k ochrane životného prostredia.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednosti



Kontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy