Please fill this field

Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU TRAN 13. JÚLA 2020 (ÚČASŤ NA DIAĽKU)

Program


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
TRAN Committee meeting on 14 July 2020 (remote participation)

Program