Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the government of the State of Israel, of the other part

24-02-2020 TRAN_PR(2020)648345 PE648.345v01-00
TRAN

Andor DELI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part

21-02-2020 TRAN_PR(2020)646950 PE646.950v01-00
TRAN

Andris AMERIKS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Moldova

21-02-2020 TRAN_PR(2020)648290 PE648.290v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-03-2020

  OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

19-02-2020 TRAN_AD(2020)644889 PE644.889v02-00
TRAN

Sven SCHULZE

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-03-2020

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 19. februára 2020 - Štvrtok, 20. februára 2020

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

ZÁPISNICA - Pondelok, 20. januára 2020 - Utorok, 21. januára 2020

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

ZÁPISNICA - Streda, 4. decembra 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/757 s cieľom náležite zohľadniť globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00
TRAN

Magdalena ADAMOWICZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-02-2020

  AMENDMENTS 72 - 76 - Draft opinion on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00
TRAN

Sven SCHULZE