Pracovné dokumenty


Pracovné dokumenty sú dokumenty týkajúce sa vypracovávania správ a stanovísk. Výbory často používajú formu pracovného dokumentu na uverejňovanie dôvodových správ zo svojich správ.
Všetky dostupné pracovné dokumenty nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

PRACOVNÝ DOKUMENT o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 5/2019 (absolutórium za rok 2018): FEAD – Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby cenná podpora, ale jej podiel na znižovaní chudoby nie je zatiaľ stanovený

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

PRACOVNÝ DOKUMENT o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 12/2019 (absolutórium za rok 2018): Elektronický obchod: mnoho výziev pri výbere DPH a ciel zostáva vyriešiť

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

PRACOVNÝ DOKUMENT o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 7/2019 (absolutórium za rok 2018): Opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: veľké ambície, ale potrebné je lepšie riadenie

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

PRACOVNÝ DOKUMENT Prípravný dokument pre návrh stanoviska k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN