Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Predlog medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

2018/2070(ACI) Postopek za medinstitucionalni sporazum
AFCO

Pristojni odbor

Dostop javnosti do dokumentov (člen 122(7)) – letno poročilo za leta 2016–2018

2019/2198(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Loránt VINCZE [PPE]

Za mnenje

Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

2020/2023(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Za mnenje

Pravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence

2020/2015(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Umetna inteligenca: vprašanja o tolmačenju in uporabi mednarodnega prava v primerih, ki se nanašajo na EU na področju civilne in vojaške uporabe ter državnih organov izven področja uporabe kazenskega pravosodja

2020/2013(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotiko in sorodne tehnologije

2020/2012(INL) Postopek zakonodajne pobude
AFCO

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

2019/2213(BUD) Proračunski postopek
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Za mnenje

Izvajanje evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami članicami

2019/2207(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

Za mnenje

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019

2019/2199(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Za mnenje

Ustreznost predpisov Evropske unije ter subsidiarnost in sorazmernost - poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leto 2017 in 2018

2019/2133(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Za mnenje