Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 1–19 - Osnutek mnenja Razrešnica za leto 2018: Splošni proračun EU – Evropska komisija

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

PREDLOGI SPREMEMB 1–15 - Osnutek mnenja Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

PREDLOGI SPREMEMB 1–4 - Osnutek mnenja o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

PREDLOGI SPREMEMB 1–4 - Osnutek mnenja o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

PREDLOGI SPREMEMB 1–61 - Osnutek mnenja Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

PREDLOGI SPREMEMB 1–41 - Osnutek mnenja Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

PREDLOGI SPREMEMB 1–398 - Osnutek poročila Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo

13-11-2019 AFET_AM(2019)643168 PE643.168v01-00
AFET

David McALLISTER

PREDLOGI SPREMEMB 1 - 326 - Osnutek poročila Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo za leto 2018

11-11-2019 AFET_AM(2019)643150 PE643.150v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

PREDLOGI SPREMEMB 327–486 - Osnutek poročila Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike - letno poročilo za leto 2018

11-11-2019 AFET_AM(2019)643151 PE643.151v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

PREDLOGI SPREMEMB 1–226 - Osnutek poročila Človekove pravice in demokracija v svetu ter politika Evropske unije na tem področju – letno poročilo za leto 2018

28-10-2019 AFET_AM(2019)642943 PE642.943v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA