Osnutki poročil


Odbori so pristojni za obravnavo različnih zakonodajnih ali nezakonodajnih vprašanj, o katerih morajo pripraviti poročila. Ponavadi se odboru v obravnavo pošljejo različna vprašanja, ki zadevajo določeno področje, za katerega je zadevni odbor pristojen. V določenih okoliščinah pa lahko odbor pripravi poročilo na lastno pobudo. Za vsako poročilo se izmed članov odbora izbere poročevalec, ki je odgovoren za pripravo poročila. O osnutku poročila odbor razpravlja na sejah, kjer lahko poslanci predlagajo spremembe, če tako želijo. Na tej strani so prikazani osnutki poročil pred spremembami.
Za iskanje med vsemi osnutki poročil, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT REPORT on a European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Western Balkans, in the run-up to the 2020 summit

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

rok za vložitev predlogov sprememb : 27-02-2020

OSNUTEK POROČILA o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s pripravo postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020, nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-01-2020

OSNUTEK POROČILA o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo

21-10-2019 AFET_PR(2019)641445 PE641.445v02-00
AFET

Arnaud DANJEAN

rok za vložitev predlogov sprememb : 08-11-2019

OSNUTEK POROČILA o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo

17-10-2019 AFET_PR(2019)641442 PE641.442v02-00
AFET

David McALLISTER

rok za vložitev predlogov sprememb : 08-11-2019

OSNUTEK POROČILA o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju – letno poročilo za leto 2018

30-09-2019 AFET_PR(2019)641241 PE641.241v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

rok za vložitev predlogov sprememb : 22-10-2019