Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 4. december 2019 - Četrtek, 5. december 2019

28-11-2019 AFET_OJ(2019)12-04_1 PE644.815v01-00
AFET

 

PREDLOGI SPREMEMB 1–4 - Osnutek mnenja o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

PREDLOGI SPREMEMB 1–4 - Osnutek mnenja o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ZAPISNIK - Ponedeljek, 14. oktober 2019

25-11-2019 AFET_PV(2019)10-14-1 PE642.921v02-00
AFET

 

ZAPISNIK - Ponedeljek, 30. september 2019 - Torek, 1. oktober 2019

18-11-2019 AFET_PV(2019)09-30-1 PE643.164v01-00
AFET

 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 18. november 2019

18-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v02-00
AFET

 

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

14-11-2019 AFET_PA(2019)643159 PE643.159v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

PREDLOGI SPREMEMB 1–61 - Osnutek mnenja Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

PREDLOGI SPREMEMB 1–41 - Osnutek mnenja Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA