Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Turčija - Letno poročilo o napredku za leto 2019

2019/2176(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

Pristojni odbor

Srbija - Letno poročilo o napredku za leto 2019

2019/2175(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

Pristojni odbor

Severna Makedonija - Letno poročilo o napredku za leto 2019

2019/2174(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

Pristojni odbor

Črna gora - Letno poročilo o napredku 2019

2019/2173(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Tonino PICULA [S&D]

Pristojni odbor

Kosovo - Letno poročilo o napredku za leto 2019

2019/2172(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

Pristojni odbor

Bosna in Hercegovina - Letno poročilo o napredku za leto 2019

2019/2171(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

Pristojni odbor

Albanija - Letno poročilo o napredku 2019

2019/2170(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

Pristojni odbor

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike - letno poročilo

2019/2136(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

David McALLISTER [PPE]

Pristojni odbor

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike - letno poročilo za leto 2018

2019/2135(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

Pristojni odbor

Človekove pravice in demokracija v svetu ter politika Evropske unije na tem področju - letno poročilo za leto 2018

2019/2125(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

Pristojni odbor