Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Poročilo o predlaganem mandatu za pogajanja z Združenim kraljestvom

2020/2023(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
INTA AFET

Pristojni odbor

Letno poročilo o izvozu orožja

2020/2003(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

Pristojni odbor

Varnostno sodelovanje med EU in Afriko na območju Sahela, v zahodni Afriki in Afriškem rogu

2020/2002(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Javier NART [Renew]

Pristojni odbor

Izzivi in obeti za režime večstranskega nadzora orožja in razorožitve

2020/2001(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Sven MIKSER [S&D]

Pristojni odbor

Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu na podlagi člena 118 v pripravah na postopek pregleda za Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja 2020, nadzor jedrskega orožja in možnosti za jedrsko razoroževanje

2020/2004(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Sven MIKSER [S&D]

Pristojni odbor

Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o Zahodnem Balkanu pred vrhom maja 2020

2019/2210(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Tonino PICULA [S&D]

Pristojni odbor

Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020

2019/2209(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

Pristojni odbor

Letno poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino

2019/2202(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Michael GAHLER [PPE]

Pristojni odbor

Letno poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Moldavijo

2019/2201(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

Pristojni odbor

Letno poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo

2019/2200(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AFET

Sven MIKSER [S&D]

Pristojni odbor