Splošno iskanje

Iskanje

Mnenje o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 22. januar 2020 - Četrtek, 23. januar 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

ZAPISNIK - Sreda, 4. december 2019 - Četrtek, 5. december 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

ZAPISNIK - Torek, 5. november 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00
AGRI

 

ZAPISNIK - Ponedeljek, 18. november 2019

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00
AGRI

 

PREDLOGI SPREMEMB 1–129 - Osnutek mnenja Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

PREDLOGI SPREMEMB 1 - 55 - Osnutek mnenja Razrešnica 2018: splošni proračun EU – Evropska komisija

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 4. december 2019

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI

 

OSNUTEK MNENJA o politiki konkurence – letno poročilo za leto 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-12-2019