Pozdravne besede

© European Parliament
Pozdravljena obiskovalka, pozdravljen obiskovalec!

Na tem spletnem mestu lahko dostopate do različnih dokumentov in informacij, povezanih z dejavnostmi našega odbora, še zlasti do dnevnih redov in drugih sejnih dokumentov, našega mesečnega glasila Trawler ter prispevkov in informacij o javnih predstavitvah v Odboru za ribištvo. Na domači strani našega spletnega mesta so predstavljene tudi najpomembnejše točke naših dejavnosti, ki jih redno posodabljamo.

V osmem zakonodajnem obdobju bo za delo našega odbora nedvomno  osrednja tema spremljanje reforme skupne ribiške politike, v kateri je v preteklih mesecih Evropski parlament intenzivno sodeloval. Ribiška politika mora usklajevati različne interese, pri tem pa je njen cilj zagotoviti dolgoročno vzdržnost morskega okolja, ribjih staležev, ribičev, industrijskih panog, povezanih z ribištvom, in obalnih skupnosti. Nova politika ima visoke cilje, prinaša številna tveganja in izzive, evropske institucije pa so trdno odločene, da se bodo z njimi spoprijele.

Ustrezno obveščanje državljanov o tem, kako se pripravljajo politične odločitve, zagotovo pozitivno vpliva na sprejemanje političnih odločitev. Prepričan sem, da bo to spletno mesto koristno, saj ponuja jasnejši pregled naših vsakdanjih dejavnosti.

Alain Cadec
Predsednik