Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Spain (EGF/EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) EN

24-09-2020 BUDG_PR(2020)657462 PE657.462v01-00 BUDG
Valérie HAYER

AMENDMENTS 118 - 569 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDMENTS 570 - 1066 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDMENTS 1519 - 1715 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2021 (Section III) EN

18-09-2020 BUDG_DT(2020)657417 PE657.417v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 22. september 2020

16-09-2020 BUDG_OJ(2020)09-22_1 PE657.376v01-00 BUDG

AMENDMENTS 33 - 588 - Draft report Establishing the InvestEU Programme EN

15-09-2020 CJ16_AM(2020)657232 PE657.232v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU

04-09-2020 CJ16_PR(2020)655923 PE655.923v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

AMENDMENTS 73 - 402 - Draft report Establishing a Technical Support Instrument EN

03-09-2020 CJ16_AM(2020)657172 PE657.172v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

02-09-2020 BUDG_AD(2020)653948 PE653.948v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

PREDLOGI SPREMEMB 30 - 296 - Osnutek poročila Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

02-09-2020 CJ16_AM(2020)657150 PE657.150v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653873 PE653.873v02-00 BUDG
Niclas HERBST

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“)

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653947 PE653.947v02-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

01-09-2020 CJ16_PR(2020)655950 PE655.950v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDMENTS 57 - 255 - Draft report Amending Regulation (EU) 2015/1017 as regards creation of a Solvency Support Instrument EN

27-08-2020 CJ16_AM(2020)655933 PE655.933v01-00 BUDG ECON
Irene TINAGLI José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

AMENDMENTS 25 - 153 - Draft report on the proposal for a Council decision on the system of Own Resources of the European Union EN

20-07-2020 BUDG_AM(2020)655682 PE655.682v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

AMENDMENTS 17 - 96 - Draft opinion Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

16-07-2020 BUDG_AM(2020)655679 PE655.679v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

AMENDMENTS 11 - 60 - Draft opinion Amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism EN

16-07-2020 BUDG_AM(2020)655689 PE655.689v01-00 BUDG
Niclas HERBST

MNENJE o pregledu Solidarnostnega sklada Evropske unije

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

Draft amending budget no 6 to the general budget 2020 Reflecting in the budget 2020 the launch of the recovery plan for Europe EN

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655643 PE655.643v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

Draft amending budget No 7 to the general budget 2020 Update of revenue (own resources) EN

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655644 PE655.644v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

AMENDMENTS 55 - 112 - Draft opinion Establishment of a Programme for the Union's action in the field of health –for the period 2021-2027 and repealing Regulation (EU) No 282/2014 (“EU4Health Programme”) EN

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655678 PE655.678v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

OSNUTEK POROČILA o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2020 za proračunsko leto 2020 – Upoštevanje zagona načrta za okrevanje za Evropo v proračunu za leto 2020

10-07-2020 BUDG_PR(2020)653773 PE653.773v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

OSNUTEK POROČILA o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2020 za proračunsko leto 2020 – posodobitev prihodkov (iz lastnih sredstev)

10-07-2020 BUDG_PR(2020)654078 PE654.078v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

09-07-2020 BUDG_PR(2020)653866 PE653.866v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

AMENDMENTS 1 - 572 - Draft report on the Sustainable Europe Investment Plan – How to finance the Green Deal EN

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

02-07-2020 BUDG_PA(2020)653948 PE653.948v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“)

30-06-2020 BUDG_PA(2020)653947 PE653.947v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

26-06-2020 BUDG_PA(2020)653873 PE653.873v01-00 BUDG
Niclas HERBST

AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion on the review of the European Union Solidarity Fund EN

26-06-2020 BUDG_AM(2020)653968 PE653.968v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, EURATOM) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

19-06-2020 BUDG_PR(2020)653753 PE653.753v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

OSNUTEK POROČILA o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2020 za proračunsko leto 2020 – Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji

17-06-2020 BUDG_PR(2020)653769 PE653.769v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji

17-06-2020 BUDG_PR(2020)653774 PE653.774v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

OSNUTEK MNENJA o pregledu Solidarnostnega sklada Evropske unije

05-06-2020 BUDG_PA(2020)652609 PE652.609v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

OSNUTEK POROČILA o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo – financiranje zelenega dogovora

03-06-2020 CJ16_PR(2020)650587 PE650.587v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 26. maj 2020

22-05-2020 CJ16_OJ(2020)05-26_1 PE652.415v01-00 BUDG ECON

AMENDMENTS 9 - 218 - Draft opinion Establishing the Just Transition Fund EN

20-05-2020 BUDG_AM(2020)650648 PE650.648v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

AMENDMENTS 1 - 3 - Draft report Draft amending budget no 3 to the general budget 2020 entering the surplus of the financial year 2019 EN

13-05-2020 BUDG_AM(2020)652289 PE652.289v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

AMENDMENTS 1 - 2 - Draft report Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Portugal, Spain, Italy and Austria EN

13-05-2020 BUDG_AM(2020)652300 PE652.300v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026)

06-05-2020 BUDG_AD(2020)646988 PE646.988v02-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji

06-05-2020 BUDG_PR(2020)650658 PE650.658v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

MNENJE o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648428 PE648.428v03-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

OSNUTEK POROČILA o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2020 k splošnemu proračunu za leto 2020: vključitev presežka iz proračunskega leta 2019

05-05-2020 BUDG_PR(2020)650574 PE650.574v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

OSNUTEK POROČILA o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2020 za proračunsko leto 2020, priloženemu predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji

05-05-2020 BUDG_PR(2020)650651 PE650.651v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 4. maj 2020

04-05-2020 BUDG_OJ(2020)05-04_1 PE650.563v03-00 BUDG

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 11. maj 2020

04-05-2020 BUDG_OJ(2020)05-11_1 PE650.647v01-00 BUDG

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2020/000 TA 2020 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

24-04-2020 BUDG_PR(2020)650507 PE650.507v01-00 BUDG
Victor NEGRESCU

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo reformam

20-04-2020 CJ16_PR(2020)648526 PE648.526v01-00 BUDG ECON
Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDMENTS 1 - 66 - Draft report A safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan EN

15-04-2020 BUDG_AM(2020)650470 PE650.470v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

ZAPISNIK - Ponedeljek, 2. marec 2020

08-04-2020 BUDG_PV(2020)03-02-1 PE648.512v01-00 BUDG

AMENDMENTS 1 - 36 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

07-04-2020 BUDG_AM(2020)650345 PE650.345v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

06-04-2020 BUDG_PA(2020)648513 PE648.513v01-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

AMENDMENTS 7 - 67 - Draft opinion Governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area EN

03-04-2020 BUDG_AM(2020)648646 PE648.646v01-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures in the context of the COVID-19 outbreak and a reinforcement of the European Public Prosecutor's Office EN

01-04-2020 BUDG_PR(2020)648643 PE648.643v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 1/2020 of the European Union for the financial year 2020 - Assistance to Greece in response to increased migration pressure - Immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak - Support to post-earthquake reconstruction in Albania - Other adjustments EN

01-04-2020 BUDG_PR(2020)648647 PE648.647v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

OSNUTEK POROČILA s priporočili Komisiji o varnostni mreži za upravičence programov EU: oblikovanje varnostnega načrta za večletni finančni okvir

17-03-2020 BUDG_PR(2020)648529 PE648.529v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2020 and 2021 EN

16-03-2020 BUDG_DT(2020)648406 PE648.406v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER Pierre LARROUTUROU

AMENDMENTS 1 - 128 - Draft report Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2021 – Section I – European Parliament EN

12-03-2020 BUDG_AM(2020)648517 PE648.517v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL