Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Zaščita finančnih interesov EU - boj proti goljufijam - letno poročilo za leto 2018

2019/2128(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
CONT

Joachim KUHS [ID]

Pristojni odbor

Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2018

2019/2127(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

Pristojni odbor

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

2019/2055(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

Pristojni odbor

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski parlament

2019/2056(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

Pristojni odbor

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Svet in Evropski svet

2019/2057(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Pristojni odbor

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Sodišče EU

2019/2058(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Pristojni odbor

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Računsko sodišče

2019/2059(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Pristojni odbor

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor

2019/2060(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Pristojni odbor

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski odbor regij

2019/2061(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Pristojni odbor

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic

2019/2062(DEC) Postopek podelitve razrešnice
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Pristojni odbor