Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability EN

27-07-2020 DEVE_PA(2020)655788 PE655.788v01-00 DEVE
Marc TARABELLA

MINUTES - Thursday, 2 July 2020 EN

23-07-2020 DEVE_PV(2020)07-02-1 PE654.110v01-00 DEVE

OPINION with recommendations to the Commission on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

ZAPISNIK - Ponedeljek, 15. junij 2020

17-07-2020 DEVE_PV(2020)06-15-1 PE653.906v01-00 DEVE

Opinion on Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism EN

16-07-2020 DEVE_AL(2020)654047 PE654.047v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 16. julij 2020

15-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-16_1 PE655.670v01-00 DEVE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 15. julij 2020

13-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-15_1 PE655.647v01-00 DEVE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 13. julij 2020

09-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-13_1 PE655.625v01-00 DEVE

MNENJE o vlogi EU pri zaščiti in obnovi svetovnih gozdov

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 2. julij 2020

02-07-2020 DEVE_OJ(2020)07-02_1 PE653.955v02-00 DEVE

OSNUTEK POROČILA o novi strategiji EU-Afrika – partnerstvo za trajnosten in vključujoč razvoj

01-07-2020 DEVE_PR(2020)654007 PE654.007v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

AMENDMENTS 1 - 71 - Draft opinion An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

19-06-2020 DEVE_AM(2020)653848 PE653.848v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

MNENJE o izvajanju skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Benoît BITEAU

OSNUTEK MNENJA o pomanjkanju zdravil – kako rešiti vse večji problem

17-06-2020 DEVE_AD(2020)653840 PE653.840v01-00 DEVE
Beata KEMPA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 15. junij 2020

10-06-2020 DEVE_OJ(2020)06-15_1 PE653.772v01-00 DEVE

MNENJE o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

Mnenje o varnostnem sodelovanju med EU in Afriko na območju Sahela, v zahodni Afriki in Afriškem rogu

02-06-2020 DEVE_AL(2020)650687 PE650.687v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OSNUTEK MNENJA s priporočili Komisiji o pravnem okviru EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU

02-06-2020 DEVE_PA(2020)652315 PE652.315v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft opinion Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 EN

29-05-2020 DEVE_AM(2020)652290 PE652.290v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

ZAPISNIK - Petek, 29. maj 2020

29-05-2020 DEVE_PV(2020)05-29-1 PE652.612v01-00 DEVE

ZAPISNIK - Torek, 21. januar 2020

27-05-2020 CJ19_PV(2020)01-21-1 PE652.402v01-00 AFET DEVE

Mnenje o Sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegov protokol o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652292 PE652.292v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Mnenje o Sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegov protokol o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652295 PE652.295v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Petek, 29. maj 2020

20-05-2020 DEVE_OJ(2020)05-29_1 PE652.403v01-00 DEVE

AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion The EU’s role in protecting and restoring the world’s forests EN

15-05-2020 DEVE_AM(2020)650565 PE650.565v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

ZAPISNIK - Torek, 21. april 2020

28-04-2020 DEVE_PV(2020)04-21-1 PE650.554v01-00 DEVE

Mnenje o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

24-04-2020 DEVE_AL(2020)650471 PE650.471v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OSNUTEK MNENJA o okrepitvi ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov

21-04-2020 DEVE_PA(2020)648612 PE648.612v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III

21-04-2020 DEVE_AL(2020)650368 PE650.368v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 21. april 2020

16-04-2020 DEVE_OJ(2020)04-21_1 PE650.480v01-00 DEVE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 17. februar 2020 - Torek, 18. februar 2020

01-04-2020 DEVE_PV(2020)02-17-1 PE648.385v01-00 DEVE

OSNUTEK MNENJA o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

27-03-2020 DEVE_PA(2020)648405 PE648.405v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

ZAPISNIK - Sreda, 22. januar 2020 - Četrtek, 23. januar 2020

12-03-2020 DEVE_PV(2020)01-22-1 PE647.037v01-00 DEVE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 18. marec 2020

10-03-2020 DEVE_OJ(2020)03-18_1 PE648.508v01-00 DEVE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 17. marec 2020

09-03-2020 CJ19_OJ(2020)03-17_1 PE648.434v01-00 AFET DEVE

OSNUTEK POROČILA o izboljšanju razvojne učinkovitosti in uspešnosti pomoči

28-02-2020 DEVE_PR(2020)648376 PE648.376v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Senegal and the European Union EN

27-02-2020 DEVE_AM(2020)648366 PE648.366v01-00 DEVE
Beata KEMPA

OSNUTEK MNENJA o izvajanju skupne trgovinske politike – letno poročilo 2018

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648266 PE648.266v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648362 PE648.362v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648368 PE648.368v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

PREDLOGI SPREMEMB 1–18 - Osnutek mnenja Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III

21-02-2020 DEVE_AM(2020)648344 PE648.344v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Lukas MANDL

OSNUTEK MNENJA o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00 DEVE
Beata KEMPA

OSNUTEK MNENJA o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00 DEVE
Beata KEMPA

ZAPISNIK - Ponedeljek, 2. december 2019 - Torek, 3. december 2019

31-01-2020 DEVE_PV(2019)12-02-1 PE644.943v01-00 DEVE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 11. november 2019

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00 DEVE

AMENDMENTS 6 - 21 - Draft opinion Amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism EN

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00 DEVE
Lukas MANDL

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00 DEVE
Charles GOERENS

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00 DEVE
Charles GOERENS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 21. januar 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00 AFET DEVE

ZAPISNIK - Sreda, 6. november 2019 - Četrtek, 7. november 2019

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00 DEVE

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00 DEVE
Lukas MANDL

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00 DEVE
Bernhard ZIMNIOK

MNENJE o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00 DEVE
Caroline ROOSE

ZAPISNIK - Sreda, 6. november 2019

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00 AFET DEVE

AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - 8th, 9th,10th and 11th EDFs EN

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644916 PE644.916v01-00 DEVE
Charles GOERENS

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644942 PE644.942v01-00 DEVE
Charles GOERENS

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 16. december 2019

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00 AFET DEVE DROI

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641171 PE641.171v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641172 PE641.172v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641207 PE641.207v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641208 PE641.208v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641364 PE641.364v02-00 DEVE
Catherine CHABAUD

MNENJE o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642934 PE642.934v03-00 DEVE
Catherine CHABAUD

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00 DEVE
Tomas TOBÉ

AMENDMENTS 1 - 4 - Draft opinion on the draft Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part EN

28-11-2019 DEVE_AM(2019)644765 PE644.765v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

21-11-2019 DEVE_PA(2019)644723 PE644.723v01-00 DEVE
Bernhard ZIMNIOK

AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) EN

19-11-2019 DEVE_AM(2019)643220 PE643.220v01-00 DEVE
Catherine CHABAUD

AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024) EN

18-11-2019 DEVE_AM(2019)643222 PE643.222v01-00 DEVE
Caroline ROOSE

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643137 PE643.137v01-00 DEVE
Charles GOERENS

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2018

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643144 PE643.144v01-00 DEVE
Charles GOERENS

OSNUTEK MNENJA o osnutku sklepa Sveta o pristopu Salomonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

07-11-2019 DEVE_PA(2019)642995 PE642.995v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 11. november 2019

06-11-2019 DEVE_OJ(2019)11-11_1 PE643.096v01-00 AFET DEVE