Osnutki poročil


Odbori so pristojni za obravnavo različnih zakonodajnih ali nezakonodajnih vprašanj, o katerih morajo pripraviti poročila. Ponavadi se odboru v obravnavo pošljejo različna vprašanja, ki zadevajo določeno področje, za katerega je zadevni odbor pristojen. V določenih okoliščinah pa lahko odbor pripravi poročilo na lastno pobudo. Za vsako poročilo se izmed članov odbora izbere poročevalec, ki je odgovoren za pripravo poročila. O osnutku poročila odbor razpravlja na sejah, kjer lahko poslanci predlagajo spremembe, če tako želijo. Na tej strani so prikazani osnutki poročil pred spremembami.
Za iskanje med vsemi osnutki poročil, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT REPORT on achieving an effective policy legacy for the European Year of Cultural Heritage

25-02-2020 CULT_PR(2020)646985 PE646.985v01-00
CULT

Dace MELBĀRDE

  DRAFT REPORT on Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2021

24-02-2020 BUDG_PR(2020)648340 PE648.340v01-00
BUDG

Olivier CHASTEL

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the government of the State of Israel, of the other part

24-02-2020 TRAN_PR(2020)648345 PE648.345v01-00
TRAN

Andor DELI

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part

21-02-2020 TRAN_PR(2020)646950 PE646.950v01-00
TRAN

Andris AMERIKS

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Moldova

21-02-2020 TRAN_PR(2020)648290 PE648.290v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-03-2020

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

21-02-2020 LIBE_PR(2020)648370 PE648.370v01-00
LIBE

Tineke STRIK

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-04-2020

  PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00
PECH

Clara AGUILERA

rok za vložitev predlogov sprememb : 25-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-03-2020

  DRAFT REPORT on a comprehensive European approach to energy storage

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00
ITRE

Claudia GAMON

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-03-2020

OSNUTEK POROČILA o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2018

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

rok za vložitev predlogov sprememb : 03-03-2020