Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 17. februar 2020

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00
ECON BUDG

 

  OPINION on the financial activities of the European Investment Bank – annual report 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00
ECON

Bas EICKHOUT

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 17. februar 2020 - Torek, 18. februar 2020

07-02-2020 ECON_OJ(2020)02-17_1 PE647.084v01-00
ECON

 

OSNUTEK POROČILA o letnem poročilu o politiki konkurence EU

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-01-2020

ZAPISNIK - Sreda, 22. januar 2020 - Četrtek, 23. januar 2020

29-01-2020 ECON_PV(2020)01-22-1 PE646.917v01-00
ECON

 

POROČILO o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 6. februar 2020

28-01-2020 ECON_OJ(2020)02-06_1 PE646.944v01-00
ECON

 

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643141 PE643.141v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK